Aktivnosti i tijek provedbe projekta

Projekt „Unaprjeđenje i provedba stručne prakse u grafičkoj tehnologiji“ se planira odraditi kroz aktivnosti koje se međusobno isprepliču kako bi u konačnici došli do rezultata projekta i ostvarenja definiranih ciljeva.

Aktivnost 1: Unaprjeđenje postojećih modela provedbe stručne prakse za postojeći preddiplomski studij u sklopu kolegija Završni rad i stručna praksa

Aktivnost 2: Provedba stručne prakse na Grafičkom fakultetu tijekom preddiplomskog studija u sklopu kolegija Završni rad i stručna praksa

Aktivnost 3: Promidžba i vidljivost

Aktivnost 4: Upravljanje projektom i administracija

Opis projekta

Projektom „Unapređenje i provedba stručne prakse u grafičkoj tehnologiji“ želi se uz  izradu novog Pravilnika, povezivanje s tvrtkama, formiranje digitalne web platforme za praksu, definiranje potreba tržišta rada, ustrojavanje Centra za upravljanje karijerom, opremanje laboratorija, zadovoljiti osnovna potreba za proširenjem mogućnosti po pitanju izbora područja u kojima se praksa može odrađivati – područje grafičkog dizajna, izdavaštva i nakladništva, ambalaže, računalne grafike, digitalnog dizajna, modeliranja, 3D tehnologija, interaktivnih tehnologija, itd.

Projektom će se unaprijediti kvaliteta postojeće stručne prakse obaveznog dijela preddiplomskog studija grafičke tehnologije, ojačat će se kompetencije osoblja za razvoj modela učenja kroz rad te će se omogućiti stjecanja vrijednog radnog iskustva studentima što će u konačnici doprinjeti zapošljivosti studenata kao posljedica stečenih praktičnih radnih vještina, a u skladu s potrebama sadašnjeg i budućeg tržišta rada, društvenog i gospodarskog razvoja.

Prijavitelj i nositelj projekta je Grafički fakultet dok su partneri na projektu Sveučilište Sjever, Visoko učilište Algebra, 4film d.o.o., Topomatika d.o.o., Udruga Odraz i Udruga Life Potential. Prilikom odabira partnera vodilo se računa o njihovom prethodnom iskustvu u području obrazovanja i visokog školstva kao i iskustvu na segmentima važnim za tržište rada, te društvenim potrebama.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira Europska unija
Ukupna vrijednost projekta je: 3 447 040,78 kuna.
Projekt je u potpunosti financiran od strane Europske unije.

Razdoblje provedbe projekta
Projekt se provodi od 09. ožujka 2020. do 08. ožujka 2023.

Kontakt osoba za više informacija
doc. dr. sc. Mile Matijević
Telefon: +385 (0)1 2371 080
Fax: +385 (0)1 2371 077
Obrazac za kontakt →

Ciljevi projekta

  • Unapređenje kvalitete stručne prakse kao obaveznog dijela studijskog programa te jačanje kompetencija osoblja za razvoj modela učenja kroz rad

  • Omogućavanje stjecanja radnog iskustva studentima kroz povećanje zastupljenosti stručne prakse kao obveznog dijela studijskog programa

Partneri

Uz Grafički fakultet kao nositelja projekta, partneri su Sveučilište Sjever, Visoko učilište Algebra, Udruga Odraz,  Četiri FILM d.o.o., Topomatika d.o.o. i Life potential neprofitna organizacija.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda