Na Fakultetu je 06. prosinca 2022. Održana radionica timskog rada na kojoj smo prošli kroz

  • strategije timskog rada
  • leadership ulogama unutar tima
  • kreativan pristup predstavljanja ideje drugima
  • komunikaciju unutar tima