28. studenog 2022. U 15:30 je na Grafičkom fakultetu održana „Interaktivna radionica osobnog razvoja – Dragon dreaming“, a koju je vodio Saša Borovnjak iz udruge LifePotential koja nam je ujedno jedan od partnera u Projektu.

Na radionici smo prošli inspiratinu metodu za ostvarivanje ciljeva u životu koja se temelji na oslobađanju kolektivne inteligencije, kreativnosti i suradnje usmjerene postizanju ciljeva uz pronalažemnje ideja.