22.-24. veljače 2021. je na Grafičkom fakultetu održana radionica na temu “Coaching pristup u radu sa studentima”.
Radionicu je vodio Saša Borovnjak kao član projektnog tima imenovanog od Life Potential partnera u projektu.
Na radionici  smo prošli kroz metode coaching pristupa za uspješniju interakciju i ishode učenja sa studentima.

Korištenjem coachinga u nastavi pružamo potporu studentima da razvijaju:

  • Kreativan proces razmišljanja
  • Način rješavanja problema
  • Organizacijske vještine
  • Komunikacijske vještine
  • Osjećaj odgovornosti prema obvezama kolegija
  • Osjećaj sigurnosti i podrške
  • Osjećaj odgovornosti prema kolegama
  • Emocionalnu inteligenciju
  • Motivaciju za tematiku kolegija

Također je na radionici spomenuta razlika između coaching i mentoringa te utvrdili kad se koji pristup koristi u nastavnom radu. Razvijale su se ideje kako da nastavu nadopunimo s coaching alatima kako bi bila interaktivnija i uspješnija.

Coaching je primjenjiv u svim segmentima rada, tako da se može koristiti i u timskom radu među kolegama čemu smo dali poseban doprinos na radionici.

Podijeli ovu objavu!

Partneri u projektu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda