Kao što Vam je poznato na Fakultetu se provodi projekt “Unapređenje i provedba stručne prakse u grafičkoj tehnologiji” u skopu kojega Vas pozivamo na radionicu koja se odnosi na studente Grafičkoga fakulteta.

Navedena radionica se izvodi na temu “Psihologija dizajna”, a voditelj radionice će biti udruga LifePotential koja nam je ujedno jedan od partnera u Projektu.

Datumi održavanja: 21.04.2022.
Početak: 14:30h
Kapacitet: 15-30 sudionika
Način provođenja: Kontaktno

Na radionici ćemo istraživati ulogu i poveznicu psihologije u dizajnu. Radionica će biti interaktivna s puno prostora za otkrivanje vlastitog kreativnog potencijala. Također ćete imati priliku upoznati bolje sebe kroz istraživanje svojih želja i potreba koje su od velike važnosti u procesu dizajniranja određenog proizvoda.

Neke od tema koje ćemo proći na radionici:

  • Kako koristiti psihologiju u dizajnu
  • Proučavanje naše psihologije i budućih klijenta
  • Osmišljavanje ideja u području dizajna
  • Umijeće komunikacije u procesu dizajniranja